T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
TOKAT HAVALİMANI

​​​​​​

Seyrüsefer Hizmetleri


Seyrüsefer Hizmetleri


TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER HİZMETLERİ

 

Havalimanımızda Seyrüsefer hizmetleri ATC ( Hava Trafik Kontrol) ve AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Hava Trafik Kontrol (ATC) Ünitesi tarafından Radarsız Yaklaşma Kontrol ve Meydan Kontrol Hizmetleri sağlanmaktadır. Havacılık Enformasyon Hizmetlerini sunmak üzere bir AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) ofisi yer almaktadır

Tokat Havalimanı ATC (Hava Trafik Kontrol) Ünitesi 

Radarsız Yaklaşma Kontrol Hizmeti: Sorumluluk sahibi olduğu kontrol sahası dahilinde, inen ve kalkan uçaklar ile kontrol sahasını kullanan diğer uçaklara, radarsız yaklaşma kontrol hizmetini kapsamaktadır.

Meydan Kontrol Hizmeti:  Uçakların emniyetli bir şekilde iniş- kalkış yapmasının sağlandığı ve uçuşun ilk ve son evreleri olarak tanımlayabileceğimiz aşamalarda verilen hava trafik hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu tanımlar kapsamında; Tokat Havalimanı'nda Meydan Kontrol Hizmeti ve Radarsız Yaklaşma Hizmeti beraber verilmektedir. Türkiye genelinde saha kontrol hizmetini ise Ankara'da mevcut olan radar merkezleri ( ACC ) tarafından sunulmaktadır.

Tokat Havalimanı Hava Trafik Ünitesi sorumluluk alanı (CTR) 10 mil yarıçaplı ve 9000 feet yüksekliğindeki hava sahasını kapsamaktadır.

Bu görev toplam 3 Hava Trafik Kontrolörü tarafından 08:30-17:00 arasında yerine getirilmektedir. Tüm hava trafik kontrolörlerimiz meydan kontrol ve radarsız yaklaşma kontrol derecelerine sahiptirler.

Tokat Havalimanı meydan kontrol kulesi, aylık IFR ve VFR olarak yaklaşık 25-30 hava trafiğine hizmet vermektedir.

Tokat Havalimanı VOR/DME ve NDB hava seyrüsefer yardımcı cihazları ile teçhiz edilmiştir.

Tokat Meydan Kontrol Kulesinde 118.7 Mhz,279.050 Mhz ve Ground 121.7 Mhz frekansları hava trafiğine hizmet vermek için kullanılmaktadır. Emergency frekansımız 243.0 Mhz olup; arama kurtarma frekansı 123.1 Mhz'dir. Uçaklara limanımız meteorolojik durumu ile ilgili bilgi vermek üzere kullanılan ATIS frekansımız bulunmamaktadır.

Meydan Kontrol Kulesinde bir adet ÇARE radar monitörü, bir adet uçuş bilgi ve takip sistemi, meteorolojik bilgileri aktaran bir adet AWOS cihazı ve uçuş planlarının takip edildiği AFTN cihazı bulunmaktadır.

 

 

Tokat Havalimanı AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Ünitesi

Tokat Havalimanında hava seyrüseferinin emniyet, düzen, verimlilik ve etkinliğini artırmak için gerekli havacılık verilerini ve haberleşme akışını sağlama görevi havalimanımız Hava Seyrüsefer Şefliği AIM ünitesi tarafından yerine getirilmektedir.
 
Havalimanımızda Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Biriminin yürüttüğü ana görevler aşağıdadır;

1.Tokat Havalimanına ve sorumluluk sahasına iniş kalkış yapacak tüm uçakların, uçuş plan ve permi takibini yapmak,

2.Tespit ettiği permisiz veya permisinde uyumsuzluk olan uçuşları HTKM (Hava Trafik Kontrol Merkezi) FIC Ofisine iletmek ve alınacak talimata göre hareket etmek,

3.Birime ulaşan Uçak Tescil, Uçuş Açma/Kapama ve SHGM talimatlarını dosyalamak, uçuşlarda dikkate almak,

4.Sorumluluk sahasındaki tüm VFR uçuşların takibini yapmak,

5.Uçuş takip sistemine, uygun uçuş amacı kodu girmek,

6.Yayınlanacak NOTAM'a esas bilgileri HTKM NOTAM Ofise  bildirmek, doğru ve tam olarak yayınlanıp yayınlanmadığını ve sonucunu takip etmek, bunları dosyalamak, pilot brifingi için hazır bulundurmak,

7.Genel Müdürlük tarafından yayınlanan Havacılık Bilgi Bülteni (AIP) ve değişikliklerini (AMDT) takip etmek,

8.COSPAS-SARSAT (Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi) veya başka yollardan SAR'la (Arama ve Kurtarma) ilgili ihbarları değerlendirmek, ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

AIM Ünitesi bu hizmetleri gerçekleştirirken ATC ve yer hizmeti veren şirketle koordineli olarak çalışır.

Tokat Havalimanı AIM Ünitesinde 2 AIM Memuru bulunmaktadır. AIM Ünitesinde bir adet AFTN istasyonu, bir adet EAD sistemi ve 1 adet SSB Arama Kurtarma Cihazı bulunmaktadır.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü