T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
TOKAT HAVALİMANI

​​​​​​

Engelsiz Havalimanı Projesi


Engelsiz Havalimanı Projesi


ENGELSİZ HAVALİMANI PROJESİ KAPSAMINDA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Müdürlüğümüzün 07.02.2018 tarihli ve E.489 sayılı yazısı ile; T.C. Tokat Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Tokat Yeni Havalimanının yapım aşamasında olduğu ve kesin kabul işleminin yapılana kadar geciçi muafiyet sağlanması  hususu talep edilmiş olup, T.C. Tokat Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait 24.01.2019 tarihli ve E.187375 sayılı cevabi yazıda: "...26.09.2018 tarihinde toplanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu 2018/04 nolu kararı gereği kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla hali hazırda faal olmayan bir işletme için erişilebilirlik koşullarının sağlanmasına gerek olmadığı, bu sebeple yeni işletme faaliyete geçene kadar erişilebilirlik koşullarında muaf tutulması hususunda oy birliği ile karar alınmış olup: ilgili komisyon tespit raporu ekte gönderilmiştir..." hususu belirtilmektedir. 

Sonuç olarak; Havalimanımız, Tokat Yeni Havalimanı faaliyete geçene kadar Erişilebilirlik koşullarından muaf tutulmuştur.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü